Frivillige på Stands 2023

Hele Norges Vinterpride trenger flere til og stå på stands både i sentrum og på CC Strandtorget nå fremover utover året.

Vi kjører stands på kjøpesenter og i sentrum utover våren, sommeren og høsten og her trenger vi flere som kan tenke seg og bli med. Dere får full opplæring, og vi setter store krav til de som blir plukket ut.

Hvem ser vi etter?

Personen må være åpen og like og prate med folk, ha engasjement for likeverd, inkludering og mangfold. I tillegg forventer vi at du eller dere er pliktoppfyllende, gjøre det dere får beskjed om og være med på minimum 2 vakter, og være profesjonell

Meld deg på via denne linken

https://frivillig.no/lillehammer-pride/stand-pa-kjopesenter-og-sentrum